تماس با اول کلینیک

تلفن سفارش: 92005189 (021)

ساعت کاری

تمام روزهای هفته از 9 صبح تا 9 شب

نشانی دفتر مرکزی

استان تهران، تهران، خیابان شریعتی شمال